TIN TỨC - SỰ KIỆN
Sáng ngày 23/02/2018, trong không khí toàn Đảng, toàn dân cùng chung sức xây dựng Nông thôn mới, tại thôn Đắk Drin, xã Đắk Trăm đã tổ chức Lễ ra quân xây dựng Nông thôn mới năm 2018. Đây là đơn vị được UBND huyện chọn làm điểm để tổ chức ra quân xây dựng Nông thôn mới trong năm 2018 của huyện....

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH