THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; cơ quan hành chính nhà nước...
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG HUYỆN
Khai mạc Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 Trong sáng ngày 11/01/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô đã tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2020-2021, đây là đợt tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao...
KINH TẾ - XÃ HỘI
Khai mạc Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 Trong sáng ngày 11/01/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô đã tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2020-2021, đây là đợt tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao...
AN NINH - PHÁP LUẬT
Công an huyện Đăk Tô cấp phát tờ rơi tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ngày 08/01/2021, Công an huyện Đăk Tô tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, hướng dẫn Nhân dân cách nhận biết các loại pháo hoa được sử dụng, không được sử dụng và tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật...

GIỚI THIỆU

LỊCH CÔNG TÁC, TÀI LIỆU, PHẦN MỀM

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN

Bạn đánh giá tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như thế nào

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 409710
Số người đang truy cập: 2

SƠ ĐỒ TRANG TTĐT