Tin trong huyện

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức buổi gặp mặt các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện năm 2016
Ngày 04/1/2017, tại Hội trường tầng 3 khu làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND huyện Đăk Tô tổ chức buổi gặp mặt các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện năm 2016. Về dự buổi gặp mặt, có đồng chí Cao Trung Tin – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí A Kham – Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các già làng, người có uy tín cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Trung Tin thay mặt UBND huyện thông tin đến các già làng, người có uy tín về các thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 của cả nước nói chung và của tỉnh Kon Tum, huyện Đăk Tô nói riêng. Trong năm 2016, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện Đăk Tô vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; diện tích cây cà phê, cây cao su được duy trì; số lượng đàn gia súc, gia cầm được duy trì ổn định, riêng đàn bò và tổng đàn gia cầm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (đàn bò 4.000 con, đạt 125% so với Kế hoạch năm 2016; tổng đàn gia cầm 85.000 con, đạt 141,7% so với Kế hoạch năm 2016)… Đồng chí cũng đã biểu dương tinh thần tiền phong, gương mẫu của các già làng, người có uy tín, trong đó đặc biệt tuyên dương các già làng, người có uy tín trong việc vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí A Kham cũng đề nghị các già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mình, vận động nhân dân tăng cường phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, nêu cao tinh thần cách mạng để phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc, vận động nhân dân đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn... Đại diện Công an huyện cũng đã thông tin tóm tắt về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và việc chấp hành các quy định pháp luật của nhân dân trên địa bàn huyện đến các già làng, người có uy tín, đồng thời đề nghị các già làng, người có uy tín quan tâm đến một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện đang được nhân dân quan tâm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các già làng, người có uy tín cũng đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình đối với chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết các chính sách, chế độ đối với các đối tượng trên địa bàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Trung Tin cũng đã tặng giấy khen cho 08 già làng có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn năm 2016.

Nguyễn Hải Nam