Hoạt động của các ngành

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện làm việc với các xã, thị trấn
Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội, từ ngày 06/8/2019 đến ngày 09/8/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thành lập đoàn công tác để tổ chức làm việc với Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND và các Hội đoàn thể 09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Ngô Văn Liêm - Huyện ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì các buổi làm việc. Tham gia đoàn công tác có Lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn và Hội Cựu chiến binh huyện. 

Đoàn công tác làm việc với xã Văn Lem

 

Đoàn công tác làm việc với xã Diên Bình

Qua làm việc, đoàn công tác đã trao đổi, nắm tình hình tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội của các xã, thị trấn, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc và đưa ra hướng giải quyết, tháo gỡ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn trong thời gian đến.

Ái Vân – Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện


DANH SÁCH TIN BÀI