Tin trong huyện

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Tô tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ Nhất
Trong chiều ngày 03/02/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Tô đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự Hội nghị Hiệp thương có đồng chí Bùi Tiến Lý -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; đồng chí Sa Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và Lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã giới thiệu về một số nội dung chủ yếu trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng chí Bùi Tiến Lý trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, gồm số lượng người của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang và các đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng chí Bùi Tiến Lý trình bày dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Sau khi nghe dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ vào tình hình dân số, các đơn vị hành chính của huyện và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất những nội dung: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV được bầu là 31 đại biểu; số đơn vị bầu cử của huyện là 9, tương ứng với 9 đơn vị hành chính cấp xã trong huyện; số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV là 58 vị.

Hội nghị biểu quyết tán thành

Trong 58 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, có 22 người thuộc dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 37,93%; 21 người là nữ giới, chiếm tỷ lệ 36,20%; 15 người dưới 40 tuổi, chiếm tỷ lệ 25,86%; 9 người ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 15,51%; 15 người đang là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, chiếm tỷ lệ 25,86%.

NGUYỆT HẰNG - Trung tâm VHTTDL&TT huyện


DANH SÁCH TIN BÀI