Tin trong huyện

Uỷ ban bầu cử huyện, họp đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử
Nhằm nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm hiện nay, kịp thời khắc phục hạn chế, tồn tại, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử quốc hội và HDND các cấp trên địa bàn huyện. Trong sáng ngày 05/5/2021, tại Hội trường Huyện ủy, Ủy ban bầu cử huyện đã tiến hành họp khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị bầu cử. Đồng chí Bùi Tiến Lý – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Tiến Lý phát biểu tại Hội nghị

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện được triển khai chặt chẽ, bảo đảm thời gian và đúng quy định của pháp luật. Thực hiện kế hoạch của ủy ban bầu cử huyện trong các ngày từ ngày 28-29/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập 03 đoàn kiểm tra do các đồng chí lãnh đạo huyện làm Trưởng đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền bầu cử được các xã, thị trấn thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ở khu dân cư.

Tính đến ngày 18/3/2021, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2; ngày 16/4/2021 đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 thống nhất danh sách chính thức đại biểu ứng cử HDND các cấp, những người được giới thiệu ứng cử, được cử tri tín nhiệm có số phiếu cao và nhận xét có đủ năng lực trình độ kinh nghiệm có phẩm chất đạo đức chính chỉ đảm bảo các tiêu chuẩn để bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị

Qua kiểm tra thực tế tại đơn vị bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo, không  có đơn thư, tố cáo phản ánh nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Thường trực Ủy ban bầu cử đã cấp  danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử đưa về các đơn vị bầu cử, đồng thời hướng dẫn các đơn vị bầu cử tổ chức triển khai thực hiện.

NGUYỆT HẰNG - Trung tâm VHTTDL & TT huyện 


DANH SÁCH TIN BÀI