Hoạt động của lãnh đạo huyện

UBND huyện Đăk Tô tổ chức cuộc họp để xem xét và cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện trong một số lĩnh vực.
Chiều ngày 12/5/2016, UBND huyện tổ chức cuộc họp để xem xét và cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện trong một số lĩnh vực

     Chiều ngày 12/5/2016, UBND huyện tổ chức cuộc họp để xem xét và cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện trong một số lĩnh vực, như: Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cây xanh đô thị thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô; Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cơ sở giết mổ gia súc tập trung và di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Đăk Tô và Nội quy cơ sở giết mổ gia súc tập trung của huyện. Đồng chí Cao Trung Tin – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

     Tại cuộc họp đồng chí Cao Trung Tin – Chủ tịch UBND huyện đã thống nhất thông qua dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô và yêu cầu Ban quản lý  các dự án đầu tư XDCB huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí dự họp để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo trình UBND huyện ban hành. Riêng đối với Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cây xanh đô thị thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cơ sở giết mổ gia súc tập trung và di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Đăk Tô và Nội quy cơ sở giết mổ gia súc tập trung của huyện yêu cầu các đơn vị dự thảo nghiên cứu tham mưu xây dựng lại. 

Phan Tuân


DANH SÁCH TIN BÀI