Tin trong huyện

UBND huyện Đăk Tô thông báo Danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2016 - 2017
UBND huyện Đăk Tô thông báo Danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: (Xem chi tiết tại đây).

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển: (Xem chi tiết tại đây).