Tin trong huyện

UBND huyện Đăk Tô phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
Thực hiện các quy định về việc triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Sáng ngày 29/10/2015, UBND huyện Đăk Tô phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

Hội nghị triển khai nhằm thống kê đầy đủ, chính xác toàn bộ thành viên hộ gia đình trong hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, kể cả thành viên đang tham gia, đã tham gia, nay không tham gia và chưa tham gia bảo hiểm y tế, trừ người khai báo tạm vắng nhưng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đối tượng khác, làm cơ sở để quản lý, theo dõi người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định và vận động hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo tinh thần Nghị Quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.

Đồng chí Sa Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Thoi – Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội nghị. Về dự Hội nghị, có lãnh đạo các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Bảo hiểm Xã hội huyện, Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn; cán bộ theo dõi công tác văn phòng – thống kê, công tác văn hóa – xã hội, công tác tư pháp – hộ tịch của UBND các xã, thị trấn, cán bộ Y tế, Công an xã; các Thôn trưởng, thôn phó, khối trưởng, khối phó trên địa bàn huyện và phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện về dự và đưa tin.

Phát biểu khai mạc chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Sa Phương đã biểu dương sự có mặt đông đủ theo thành phần triệu tập; biểu dương 9 xã, thị trấn đã kịp thời ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. Để triển khai thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế đúng quy định, đồng chí Sa Phương yêu cầu các cấp có trách nhiệm triển khai nội dung lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) và theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 779/UBND, ngày 26/10/2015; tổ chức thực hiện quy trình lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn, trong đó mỗi thôn thành lập một tổ để thu thập thông tin theo đúng quy trình, biểu mẫu, quy định của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; thực hiện tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu của việc kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế đến từng hộ gia đình; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện, Bưu điện huyện tổ chức việc thu thập thông tin và chuyển hồ sơ liên quan đến việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; tiếp nhận, sử dụng kinh phí hỗ trợ lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình từ cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

Tại Hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã hướng dẫn nội dung, quy trình điều tra lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho phần thảo luận với không khí sôi nổi. Tất cả câu hỏi, các vướng mắc đã được lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh giải đáp, hướng dẫn đầy đủ.

Được biết, 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế sớm nhất trên địa bàn tỉnh. Qua Hội nghị tập huấn này, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện và Bảo hiểm Xã hội tỉnh cùng với sự vào cuộc của các ngành và sự phối hợp của các hộ gia đình, công tác điều tra, lập danh sách hộ gia đình trên địa bàn huyện Đăk Tô sẽ bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành theo quy định./.

Vũ Tuấn Khang