Tin trong huyện

Trao tặng bộ cồng chiêng và mở lớp truyền dạy cồng chiêng, xoang năm 2019
Trong ngày 01/7/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ trao tặng bộ cồng chiêng, trống cho làng Đăk Rô Gia xã Đăk Trăm và mở lớp truyền dạy cồng chiêng, xoang cho làng Đăk Chờ xã Ngọc Tụ. Về dự có đồng chí Phan Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, lãnh đạo HĐND huyện và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đăk Tô.

Đồng chí Phan Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum và đội nghệ nhân làng Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm

 

Tham gia lớp có 03 nghệ nhân truyền dạy và 32 học viên đều là người trong thôn. Trong thời gian 15 ngày (từ 01/7 đến 15/7/2019), các học viên được truyền đạt những kỹ năng cơ bản về diễn tấu cồng chiêng và những điệu múa xoang truyền thống.

Đồng chí Phan Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tặng trống cho lớp cồng chiêng thôn Đăk Chờ, xã Ngọc Tụ

 

Việc trao tặng bộ cồng chiêng cho làng chưa có cồng chiêng và mở lớp truyền dạy cồng chiêng và xoang cho nhân dân làng dân tộc thiểu số là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng một cách đồng bộ, sâu rộng trong cộng đồng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và của người Xê Đăng – Xơ Teng nói riêng trước tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường hiện nay.

Đây là một trong những nội dung thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020" đã được phê duyệt tại Quyết định 1183/QĐ-UBND, ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

HỒNG HẠNH


DANH SÁCH TIN BÀI