Tin trong huyện

Tổ chức đối thoại với thanh niên năm 2019
Nhằm mục đích gặp gỡ, đối thoại với thanh niên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, xử lý những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong công tác thanh niên, thực hiện tốt chính sách phát triển thanh niên, hỗ trợ thanh niên trên địa bàn phát triển toàn diện. Thông qua đối thoại, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề liên quan cần giải quyết đối với thanh niên; đồng thời thông tin, phổ biến những chủ trương, chính sách mới, các chương trình, dự án của tỉnh có liên quan đến lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh biết, tham gia trong quá trình triển khai.

Trong buổi chiều ngày 26/3/2019, UBND tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh thông qua điểm cầu trực tuyến của các huyện, thành phố. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân tình; nội dung trao đổi, đối thoại thiết thực, sát với nhu cầu thực tế, nguyện vọng chính đáng của đa số thanh niên, UBND tỉnh Kon Tum mong muốn nhận được các ý kiến, kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020; các vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tế cần thiết phải có sự chỉ đạo, phối hợp giải quyết của cơ quan nhà nước trên địa bàn, tạo điều kiện cho công tác phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh; ý kiến, đề xuất các vấn đề liên quan cần giải quyết đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh; đề xuất, hiến kế với lãnh đạo UBND tỉnh về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển quê hương.

Hình thức tổ chức đối thoại:

- Thanh niên trên địa bàn tỉnh có ý kiến, đề xuất, kiến nghị các nội dung quan tâm tại buổi đối thoại, ghi phiếu ý kiến gửi cho Ban tổ chức (hoặc có thể gửi ý kiến, đề xuất thông qua tổ chức Đoàn, Hội các cấp, UBND các cấp; qua Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Trang TTĐT của Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn). Đối với thanh niên trên địa bàn huyện Đăk Tô có 02 cách để gửi câu hỏi về cho lãnh đạo tỉnh Kon Tum, thứ nhất: gửi câu hỏi về Trang Thông tin điện tử huyện thông qua mục "Liên hệ trực tuyến" đặt câu hỏi, các câu hỏi sẽ được Văn phòng HĐND-UBND huyện tổng hợp gửi đến Ban tổ chức, sau khi có ý kiến trả lời chính thức của cơ quan, đơn vị chức năng, Văn phòng HĐND –UBND huyện sẽ tổng hợp, phản hồi đến thanh niên trên Trang thông tin điện tử huyện. Thứ hai, tham gia buổi đối thoại trực tuyến vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26/3/2019 tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, đối thoại trực tiếp với thanh niên (điều hành thủ trưởng các địa phương, đơn vị liên quan trực tiếp có ý kiến, trao đổi với thanh niên tại buổi đối thoại).

Kết thúc đối thoại, chủ trì sẽ kết luận và chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các nội dung liên quan đến việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực và các ý kiến xác đáng của thanh niên tại buổi đối thoại.

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN ĐĂK TÔ


DANH SÁCH TIN BÀI