Hoạt động của lãnh đạo huyện

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân và xử lý đơn cho Đại biểu Hội đồng nhân dân.
Ngày 28/6/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân và xử lý đơn cho Đại biểu Hội đồng nhân dân. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hoàng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân 09 xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân và xử lý đơn của Đại biểu Hội đồng nhân dân

Trong thời gian dự Hội nghị tập huấn, các Đại biểu đã được đồng chí Trần Duy Lâm - Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, báo cáo viên của Hội nghị thông tin về các chuyên đề: Khái quát thực trạng công tác tiếp công dân của Đại biểu Hội đồng nhân dân; Trách nhiệm của Đại biểu Hội đồng nhân dân trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn của công dân, kỹ năng tiếp công dân; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân của Đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thông qua Hội nghị tập huấn cung cấp cho các Đại biểu Hội đồng nhân dân cách tiếp nhận thông tin, kiến nghị, phản ánh, những góp ý của người dân liên quan đến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; công tác quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Giúp Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật./.                                                                        

HỒNG HÒA


DANH SÁCH TIN BÀI