Tin trong huyện

Thường trực HĐND huyện làm việc với các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn
Trong chiều ngày 30/3/2021, tại Hội trường trực tuyến UBND huyện, Thường trực HĐND huyện Đăk Tô đã tổ chức làm việc với các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí Bùi Tiến Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Buổi làm việc được tổ chức theo Chương trình công tác 06 tháng đầu năm 2021 của Thường trực HĐND huyện để nắm tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021, qua đó trao đổi, hướng dẫn nhằm hoàn thiện Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 để chuẩn bị cho kỳ họp cuối nhiệm kỳ của HĐND các xã, thị trấn, đồng thời định hướng các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Báo cáo của các Tổ đại biểu HĐND huyện; Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021, ý kiến giải đáp, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của HĐND các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện, các xã, thị trấn đã có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ quyền hạn theo luật định, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

HĐND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp HĐND; hoạt động giám sát tiếp tục phát huy được hiệu quả. Việc xem xét và cho ý kiến đối với những nội dung UBND trình thuộc thẩm quyền của HĐND đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở địa phương, tạo điều kiện cho UBND trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh được kịp thời, hiệu quả. Hoạt động phối hợp được thực hiện chặt chẽ hơn, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành, chuẩn bị nội dung các kỳ họp, việc trao đổi thông tin và hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân…

Các Ban HĐND huyện có nhiều cố gắng tăng cường hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND huyện; chuẩn bị báo cáo tham luận và tham dự hội nghị giao ban do Thường trực HĐND huyện tổ chức; tham gia làm việc cùng với các đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện tại các cơ quan, đơn vị.

Các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện việc tiếp xúc cử tri, tổ chức họp Tổ để nghiên cứu, thảo luận đối với các nội dung trình kỳ họp và Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ theo quy định. Các vị đại biểu HĐND đã phát huy vai trò của người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến thảo luận đối với nội dung các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết để tham gia phát biểu, chất vấn và quyết định những vấn đề quan trọng tại kỳ họp HĐND.

Bên cạnh những kết quả đạt được quá trình hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã thị trấn còn một số tồn tại hạn chế nhất định, như hoạt động chất vấn tại các kỳ họp vẫn còn hạn chế, tình trạng trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri còn chậm giải quyết chưa thỏa đáng nên cử tri vẫn còn kiến nghị nhiều lần.

Đồng chí Bùi Tiến Lý chủ trì buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Tiến Lý đã đánh giá cao về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong nhiệm kỳ, đồng thời đề nghị các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành chương trình công tác trong nhiệm kỳ, đáp lại sự tin tưởng của cử tri trong huyện.

NGUYỆT HẰNG – Trung tâm VHTTDL&TT


DANH SÁCH TIN BÀI