Hoạt động của lãnh đạo huyện

Thông báo treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân dịp Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2017)
Ngày 06/3/2017, UBND huyện Đăk Tô ban hành Thông báo số 11/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân dịp Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2017).

Theo đó, từ ngày 15/3/2017 đến hết ngày 16/3/2017 tại trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, tỉnh, trung ương đóng chân trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền và tại nhà của nhân dân treo cờ Tổ quốc. Nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện theo Hướng dẫn số 02-HD/TG, ngày 23/01/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.

Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Tô


DANH SÁCH TIN BÀI