Tin trong huyện

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Diên Bình và xã Tân Cảnh thuộc huyện Đăk Tô
Thực hiện Hợp đồng đấu giá tài sản giữa Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô (do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Tô đại diện) với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá 29 thửa đất trên địa bàn xã Diên Bình và 19 thửa đất trên địa bàn xã Tân Cảnh thuộc huyện Đăk Tô, cụ thể như sau:

- Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo cho đến 10 giờ ngày 19/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Tô.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Thời gian vào lúc 8 giờ ngày 22/11/2018 đối với 29 thửa đất trên địa bàn xã Diên Bình, 13 giờ ngày 22/11/2018 đối với 16 thửa đất trên địa bàn xã Tân Cảnh.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Tô, địa chỉ: Số 4 đường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

(Để biết thêm chi tiết về thông tin bán đấu giá, vui lòng bấm xem tại đây)

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, địa chỉ: số 211 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại liên hệ: 0260.3911.069.

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN ĐĂK TÔ


DANH SÁCH TIN BÀI