Tin trong huyện

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 của UBND huyện Đăk Tô về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô niêm yết thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, nội dung cụ thể như sau:

 

SƠ ĐỒ PHÂN LÔ CHI TIẾT


DANH SÁCH TIN BÀI