Tin trong huyện

Thẩm tra, đề nghị công nhận xã Diên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
Sáng ngày 05/10/2015, UBND huyện đã tổ chức đoàn thẩm tra làm việc với xã Diên Bình để đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Diên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 (theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17/9/2015).

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thành Thông - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện làm phó đoàn cùng các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã tiến hành thẩm tra các hồ sơ, tài liệu có liên quan của xã Diên Bình về kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới mới xã.

Qua kết quả tự đánh giá của xã, đến nay xã đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời UBND xã cũng đã hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục có liên quan để đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2015./.