Tin trong huyện

Tập huấn hướng dẫn hoạt động phòng, chống sốt rét cho nhân viên y tế thôn, làng huyện Đăk Tô
Trong 02 ngày 04 và ngày 05 tháng 6 năm 2020, Ban Quản lý Dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin huyện Đăk Tô tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động phòng chống sốt rét cho 61 nhân viên y tế thôn, làng trên địa bàn huyện Đăk Tô.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên cung cấp các kiến thức và hướng dẫn thảo luận về các chủ đề: Bệnh sốt rét và tác hại của bệnh sốt rét; bệnh sốt rét lây truyền như thế nào; triệu chứng của bệnh sốt rét; khi nghi ngờ hoặc mắc sốt rét cần làm gì; các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét; cách điều trị bệnh sốt rét, nhiệm vụ của tuyên truyền viên trong phòng, chống bệnh sốt rét; những thông điệp truyền thông - Giáo dục sức khỏe trong phòng, chống bệnh sốt rét.

 

Bác sỹ A Nhôm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đang phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan cho học viên của lớp tập huấn

Kết thúc lớp tập huấn, 100% học viên đạt được mục tiêu đã đề ra của lớp học, trong đó: Nắm được tầm quan trọng của truyền thông giáo dục sức khỏe trong công tác phòng chống sốt rét; trình bày được các nội dung chính của các thông điệp truyền thông phòng chống bệnh sốt rét; nắm được một số biện pháp tổ chức thực hiện cơ bản truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh sốt rét.

Bác sỹ Trần Văn Bình - Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô


DANH SÁCH TIN BÀI