Tin trong huyện

Tập huấn công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Chiều ngày 01/4/2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện Đăk Tô đã tổ chức tập huấn triển khai công tác điều tra cho các cán bộ làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện. Đồng chí Đặng Quang Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyệndự và chỉ đạo hội nghị.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ được đại diện Sở Nội vụ hướng dẫn cách điền Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính; thông tin về lao động, thu nhập của người lao động; thông tin về người đứng đầu cơ sở; lao động của cơ sở (phân tổ theo trình độ chuyên môn được đào tạo, giới tính, độ tuổi, loại lao động); thu nhập của người lao động năm 2020; kết quả thu, chi năm 2020; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở hành chính…

Sở Nội vụ hướng dẫn công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021

 

Qua đợt tập huấn này, giúp cho cán bộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đăk Tô nắm vững nghiệp vụ, điền thông tin đầy đủ, chính xác vào phần mềm xử lý thông tin Điều tra cơ sở hành chính - Bộ Nội vụ và đăng nhập theo tài khoản, mật khẩu được cấp cho mỗi cơ quan, đơn vị.

Thanh Huyền - Trung tâm VHTTDL&TT huyện


DANH SÁCH TIN BÀI