Tin trong huyện

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Đăk Tô
Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, huyện Đăk Tô đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đăk Tô là một huyện nằm về phía Bắc tỉnh Kon Tum, có 9 đơn vị hành chính với 67 thôn, làng, khối phố, trong đó 42 thôn, làng đông người dân tộc thiểu số. Tính đến cuối năm 2019, số hộ nghèo của toàn huyện là 1.394 hộ chiếm tỷ lệ 12%. Ông Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho biết: "Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, đơn vị đã tham mưu Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban đại diện, các ban ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tín dụng chính sách, góp phần không nhỏ vào mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. UBND huyện đã bố trí nguồn vốn ủy thác hơn 1.600 triệu đồng hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị và chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng cấp xã, thị trấn, tham gia xử lý nợ xấu trên địa bàn huyện".

Hiện nay, điểm giao dịch của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện được đặt tại 9 xã, thị trấn. Phiên giao dịch diễn ra vào ngày cố định hàng tháng, nhờ đó nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến 100% thôn, khối phố. Với thủ tục vay vốn đơn giản, phương thức chuyển tải vốn thuận lợi đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng và có trách nhiệm trong việc trả nợ, nên tỷ lệ thu hồi nợ và lãi đạt cao. Nguồn vốn tín dụng chính sách trong những năm qua đã giúp cho gần 11 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn và đã có gần 2 ngàn hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, gần 6 ngàn hộ dân được cải thiện chất lượng cuộc sống qua chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, hơn 2 ngàn lượt hộ ở vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh... Nhờ những nguồn vốn của Ngân hàng chính sách đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 12% góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Cán bộ Chi nhánh NHCSXH huyện Đăk Tô giải ngân vốn tại thị trấn Đăk Tô

Việc ủy thác cho hội, đoàn thể là nhằm công khai hóa, xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của tổ chức hội, đồng thời củng cố hoạt động của tổ chức hội ở cơ sở. Việc bình xét hộ vay vốn công khai, dân chủ bảo đảm đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Mặt khác, việc ủy thác giúp đối tượng thụ hưởng tiếp cận dễ dàng, hiệu quả với dịch vụ tài chính, tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện nay, có 4 tổ chức chính trị xã hội phối hợp cùng NHCSXH quản lý 6.018 hộ vay với số tiền hơn 272 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ. Từ những nguồn vốn được ủy thác đã có rất nhiều mô hình hay được triển khai thực hiện hiệu quả. Kinh tế của người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số có sự thay đổi từ nhận thức trong lao động sản xuất, nâng cao thu nhập. 

Ông Lê Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Kon Đào cho biết: "Qua NHCS người nông dân được tiếp cận các nguồn vốn nhất là đối với nguồn vốn vay cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, đây là điều kiện rất thuận lợi để bà con nhân dân phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội Nông dân xã Kon Đào đang nhận ủy thác trên 10 tỷ đồng cho hơn 260 hộ dân vay. Các nguồn vốn vay từ NHCS bà con nhân dân tập trung đầu tư phát triển đàn trâu bò, chăm sóc cây cà phê và cao su, mang lại thu nhập ổn định. Bình quân mỗi năm có từ 30 - 40  hộ  nông dân thoát nghèo. Điển hình như gia đình anh A Súng, thôn Kon Đào 1, từ nguồn vốn vay 40 triệu của NHCS, A Súng mua 4 con trâu, qua 2 năm từ đàn trâu gia đình anh đã xây được nhà, trả được nợ cho NHCS và làm đơn thoát khỏi hộ nghèo."

Mô hình chanh dây hữu cơ tại xã Kon Đào

Xác định việc cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giúp các địa phương trên địa bàn huyện thực hiện được tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, việc triển khai chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tại huyện Đăk Tô đã giúp hàng trăm hộ dân trên địa bàn được sử dụng nguồn nước sạch... Xã Đăk Rơ Nga là một xã vùng dân tộc thiểu số và là một xã khó khăn của huyện Đăk Tô, để thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là một quá trình đầy gian nan. Với tập quán sinh hoạt lâu đời của người đồng bào dân tộc thiểu số, để thay đổi nhận thức là điều không đơn giản. Khi được tiếp cận với nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường, lãnh đạo xã đã thấy được lợi ích thiết thực của nguồn vốn vay này, cùng với các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tiếp cận với nguồn vốn vay. Từ đó, hàng trăm công trình cải tạo giếng khơi, bể nước chứa nước, nhà vệ sinh tự hoại, hàng rào... của người dân được xây mới, bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bà Chu Thị Va - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Rơ Nga cho biết: "Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về tín dụng chính sách trên địa bàn xã Đăk Rơ Nga, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND, Mặt trận và các hội đoàn thể xã chỉ đạo các tổ vay vốn cho vay đúng đối tượng và giám sát việc thực hiện các nguồn vốn đúng mục đích và đạt tiệu quả. Bên cạnh đó, để tăng cường sự chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã đã vận động nhân dân vay vốn nguồn vốn nước và vệ sinh môi trường nông thôn từ NHCS để xây dưng nhà tiêu, nhà tắm để cuối năm 2019 xã đạt tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường".

Công trình vệ sinh từ nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tại thôn Đăk Manh 2 xã Đăk Rơ Nga

Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng cính sách xã hội thực hiện mang đậm tính nhân văn và Ngân hàng Chính sách xã hội thực sự đã trở thành cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước trong việc quan tâm đến người nghèo, đối tượng chính sách./.

HỒNG HẠNH


DANH SÁCH TIN BÀI