Tin trong huyện

Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm Xã hội huyện Đăk Tô tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chế độ chính sách về BHXH, BHYT
Trong sáng ngày 04/3/2021, tại Trụ sở Bảo hiểm Xã hội huyện, Liên đoàn Lao động huyện Đăk Tô phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế.

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí lãnh đạo đơn vị và các phòng trực thuộc của 02 cơ quan và đại diện các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lễ ký kết

Theo chương trình phối hợp, hai bên đã đưa ra các nội dung phối hợp hoạt động trong giai đoạn 2020-2025. Trong đó, tiếp tục tăng cường trách nhiệm giữa hai ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động; tổ chức, phối hợp tổ chức giám sát các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; cung cấp thông tin liên quan đến việc phát hiện, xử lý và phối hợp kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý, khắc phục những bất cập trong hoạt động ban hành chính sách và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, Luật Công đoàn… Đảm bảo các chính sách, pháp luật của Nhà nước phải được tôn trọng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong thực tiễn đời sống xã hội.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp

Việc ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa hết sức thiết thực trong việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho người lao động theo quy định của pháp luật.

THANH HUYỀN - Trung tâm VHTTDL&TT huyện


DANH SÁCH TIN BÀI