Tin trong huyện

Khẩn trương khai báo y tế đối với những người có liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh.
Nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đề nghị:

Người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum có đến/ở/về từ Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 22/01/2021 đến nay khẩn trương đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế bắt buộc và chủ động ghi lại nhật ký, lịch trình di chuyển để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

* Những việc cần làm ngay sau khi từ thành phố Hồ Chí Minh về:

- Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế bắt buộc;

- Thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ;

- Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI