Tin trong huyện

Huyện Đăk Tô triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 27/5/2020 của UBND huyện Đăk Tô về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Đăk Tô, từ tháng 5/2020 đến nay, Công an huyện Đăk Tô cùng các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND huyện, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Xác định việc vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm giữ gìn an ninh, trật tự. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và UBND huyện, Công an huyện Đăk Tô đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Một phần số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Công an huyện Đăk Tô đã vận động thu hồi

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tham mưu UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn từng xã, thị trấn. Trong đó, xác định địa bàn, đối tượng cần tập trung vận động tuyên truyền là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tập quán chế tạo, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí thô sơ như súng săn, súng kíp… để săn bắn các loại chim, thú; một số đối tượng thanh thiếu niên tàng trữ, sử dụng các loại giáo, mác, mã tấu, kiếm… để đánh nhau, gây rối trật tự, vi phạm pháp luật; một số người dân trước đây tham gia trong chiến tranh ở các lực lượng mà được trang bị vũ khí, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không trả lại vũ khí được trang bị mà giữ lại làm kỷ niệm; các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn sót lại sau chiến tranh mà các đối tượng chính trị, hình sự có thể sử dụng gây án, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ở địa phương.

Sau khi xây dựng kế hoạch, các lực lượng Công an huyện đã tập trung tiến hành vận động, tuyên truyền. Trong đợt cao điểm từ tháng 5/2020 đến nay, nhân dân trên địa bàn huyện đã tự giác giao nộp trên 150 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại như lựu đạn, súng tự chế, súng kíp, súng hơi, mã tấu, dùi cui điện, súng bắn đạn cao su… Đặc biệt, trong tháng 8/2020, qua công tác vận động cá biệt đã thu hồi được 01 khẩu súng K54 cùng 02 hộp tiếp đạn và 16 viên đạn vẫn còn sử dụng được.

Vận động thu hồi 01 khẩu súng ngắn K54, 02 hộp tiếp đạn súng và 16 viên đạn vẫn còn sử dụng được.

Thời gian tới, Công an huyện Đăk Tô sẽ chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

QUANG NHẬT – Công an huyện Đăk Tô


DANH SÁCH TIN BÀI