Thông tin chỉ đạo, điều hành

Huyện Đăk Tô triển khai Đề án cho vay tiêu dùng nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen"
Ngày 03/3/2020, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành văn bản chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen".

Thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND, ngày 30/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum,

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn huyện (sau đây gọi tắt là Đề án cho vay tiêu dùng), Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức hội đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân trên địa bàn biết các thông tin cần thiết về Đề án cho vay tiêu dùng như: Điều kiện vay vốn, đối tượng được vay, thủ tục quy trình hồ sơ cho vay... Đồng thời, thực hiện cho vay, thu nợ, thu lãi, quản lý và sử dụng tiền lãi thu được theo quy định của Trung ương và Đề án theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

Đề án cho vay tiêu dùng được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh Kon Tum. Đối tượng vay vốn gồm: Hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình (theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ), hộ mới thoát nghèo (theo quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ), gặp khó khăn đột xuất về tài chính do ốm đau, bệnh tật phải điều trị dài ngày; tai nạn đột xuất; thiên tai, hỏa hoạn làm nhà cửa, tài sản, phương tiện đi lại bị hư hỏng cần khắc phục ngay (kể cả trường hợp đang còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội); để kinh doanh, buôn bán nhỏ (không có dự nợ các Chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội), có nhu cầu vay vốn để ổn định cuộc sống với lý do chính đáng, hợp pháp.

Về điều kiện được vay vốn: Hộ gia đình gặp khó khăn đột xuất về tài chính cần nguồn vốn để khắc phục ngay, có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi cho vay trên địa bàn tỉnh Kon Tum; có khả năng tài chính để trả nợ khi đến hạn; người vay vốn phải chịu trách nhiệm trong mọi quan hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay, là người trực tiếp ký nhận nợ và chịu trách nhiệm trả nợ, trả lãi cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo cam kết.

Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và người vay vốn thỏa thuận theo nhu cầu, khả năng nguồn vốn và khả năng trả nợ của người vay vốn để cho vay phù hợp nhưng tối đa không quá 30.000.000 đồng/hộ/cá nhân.

Thời hạn cho vay theo thỏa thuận giữa Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay với người vay vốn, đảm bảo phù hợp với khả năng trả nợ và mục đích sử dụng vốn vay nhưng tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày nhận tiền vay. Trường hợp đến hạn trả nợ, nếu người vay vốn gặp khó khăn về tài chính do nguyên nhân khách quan chưa trả được nợ thì được Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay xem xét cho gia hạn nợ, thời hạn gia hạn nợ tối đa bằng một nửa thời hạn cho vay nhưng không quá 12 tháng. Lãi suất cho vay là 7,92%/năm (0,66%/tháng); lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Thời hạn giải ngân vốn vay trong vòng 24h kể từ thời điểm người có nhu cầu vay vốn đăng ký và lập hồ sơ vay vốn tại Thôn trưởng hoặc Tổ tiết kiệm và vay vốn (nếu đảm bảo điều kiện được vay vốn); trường hợp thời điểm giải ngân rơi vào ngày nghỉ, lễ thì được chuyển qua giải ngân vào ngày làm việc tiếp theo.

Tóm tắt quy trình, thủ tục và hồ sơ cho vay:

Trường hợp chưa vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Trường hợp người vay vốn đang còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Bước 1: Người có nhu cầu vay vốn đăng ký với Thôn trưởng nơi cư trú để hướng dẫn và lập Giấy đề nghị vay vốn kèm khế ước nhận nợ.

Bước 1: Người có nhu cầu vay vốn đăng ký với Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn để hướng dẫn và lập Giấy đề nghị vay vốn kiêm khế ước nhận nợ.

Bước 2: Thôn trưởng kiểm tra thực tế, nếu xét thấy đúng đối tượng, đủ điều kiện, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, xác nhận và gửi cho Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn cho vay vốn.

Bước 2: Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm tra nếu đủ điều kiện ký tên vào Giấy đề nghị vay vốn và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn cho vay vốn.

Bước 3: Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay kiểm tra nếu đủ điều kiện thì phê duyệt và thông báo UBND cấp xã để thông báo cho người vay vốn đến trụ sở UBND cấp xã hoặc trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay làm thủ tục nhận tiền vay.

Bước 4: Sau khi cho vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay hướng dẫn người vay vốn viết Đơn xin gia nhập vào Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn nơi cư trú.

 

Bước 5: Trường hợp không đủ điều kiện vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thông báo từ chối gửi UBND cấp xã thông báo cho người xin vay vốn biết lý do từ chối.

 

Định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi:

Người vay vốn trả nợ gốc trực tiếp cho Ngân hàng Chính sách xã hội tại Điểm giao dịch xã hoặc trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay (không được trả nợ gốc qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và các tổ chức, cá nhân khác).

Thu lãi: Người vay phải thực hiện trả lãi hàng tháng theo cam kết đã thỏa thuận với Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay tại Tổ tiết kiệm và vay vốn. Khi thu lãi, Tổ tiết kiệm và vay vốn phải giao Biên lai thu lãi cho người vay vốn./.

HỒNG YÊN - Văn phòng HĐND và UBND huyện

 


DANH SÁCH TIN BÀI