Tin trong huyện

Huyện Đăk Tô tích cực triển khai cài đặt ứng dụng “Bảo hiểm xã hội số"
Được triển khai thực hiện từ tháng 9/2020, đến nay trên địa bàn huyện Đăk Tô đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Để triển khai cài đặt ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số",Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Tô đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, có văn bản hướng dẫn chi tiết gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn huyện để triển khai sử dụng ứng dụng VssID đến người lao động. Đồng thời BHXH huyện cũng thành lập Tổ triển khai hướng dẫn đăng ký cài đặt ứng dụng VssID là cán bộ BHXH thực hiện hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thuộc các doanh nghiệp, cơ sở y tế, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách đăng ký giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VssID. Giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử từ các đầu mối đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện việc phê duyệt cấp tài khoản cho người dùng kịp thời. Tính đến ngày 31/03/2021, BHXH huyện đã phối hợp với đơn vị và người dân trên địa bàn tiếp nhận và hỗ trợ cài đặt thành công cho 1.573 tài khoản sử dụng ứng dụng này.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính BHXH huyện

 

Thanh Huyền - Trung tâm VHTTDL&TT huyện


DANH SÁCH TIN BÀI