Hoạt động của các ngành

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Tô tổ chức giám sát, phản biện xã hội năm 2019
Từ ngày 28/8/2019 đến ngày 30/8/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Tô đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với phụ nữ đơn thân đang nuôi con theo quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ tại địa bàn các xã Đăk Trăm, Ngọc Tụ và Văn Lem.

Tham gia Đoàn giám sát cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn có Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Ngọc Tụ

Tại các buổi giám sát, Đoàn giám sát đã đi thực tế, nắm thông tin của 30 trường hợp được nhận chế độ trong tổng số 263 trường hợp phụ nữ đơn thân đang nuôi con giai đoạn 2014 - 2018 tại các xã Đăk Trăm, Ngọc Tụ và Văn Lem, đồng thời tổ chức làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn thể các xã và công chức phụ trách chính sách bảo trợ tại địa bàn được giám sát. Qua giám sát, các đơn vị đã cơ bản thực hiện nghiêm túc và báo cáo đầy đủ việc chi trả chế độ cho đối tượng.

Trong giai đoạn 2014 đến 2018, xã Đăk Trăm đã đề nghị chi trả chế độ cho 30/30 đối tượng với tổng số tiền trên 700 triệu đồng; xã Văn Lem đã đề nghị chi trả chế độ cho 23/27 đối tượng và xã Ngọc Tụ đã đề nghị chi trả chế độ cho 22/22 đối tượng với tổng số tiền trên 600 triệu đồng./.

ÁI VÂN - Hội LHPN huyện


DANH SÁCH TIN BÀI