Tin trong huyện

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Tô năm 2015 thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã huyện Đăk Tô năm 2015
Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 16/10/2015 của UBND huyện Đăk Tô về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015; Quyết định số 708/QĐ-UBND, ngày 24/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã

huyện Đăk Tô năm 2015


Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 16/10/2015 của UBND huyện Đăk Tô về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015; Quyết định số 708/QĐ-UBND, ngày 24/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015;

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Tô năm 2015 thông báo Danh sách 32 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã huyện Đăk Tô năm 2015.

 

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Quê quán Nơi ở hiện nay Dân tộc Trình độ chuyên môn Đối tượng ưu tiên Chức danh đăng ký/Đơn vị đăng ký Ghi chú
Nam Nữ
I UBND XÃ PÔ KÔ  
  Chức danh Văn hóa - Xã hội 1
1 Đinh Văn Hanh 29/3/1984   Sơn Trung, Sơn Hà, Quảng Ngãi Thôn Kon Tu Peng, Pô Kô, Đăk Tô, Kon Tum Hre Cử nhân Công tác xã hội DTTS Văn hóa - Xã hội  UBND xã Pô Kô  
II Chức danh Văn phòng - Thống kê 3
1 A Minh 01/02/1984   Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum  Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum  Hà Lăng Đại học Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành QTKD tổng quát) DTTS Văn phòng - Thống kê UBND xã Pô Kô  
2 Nguyễn Thành Luân 05/12/1983   Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi Khối 3, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Đại học Quản trị Kinh doanh   Văn phòng - Thống kê UBND xã Pô Kô  
3 Hoàng Ngọc Công 06/10/1992   Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An Kinh Đại học Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Thương mại quốc tế)   Văn phòng - Thống kê UBND xã Pô Kô  
III UBND XÃ ĐĂK RƠ NGA  
  Chức danh Địa chính - Xây dựng 4
1 Nguyễn Xuân Chương 15/7/1990   Cẩm Thăng, Cẩm xuyên, Hà Tĩnh Khối 3, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Cao đẳng QLĐĐ   Địa chính - Xây dựng UBND xã Đăk Rơ Nga  
2 Nguyễn Tấn Mỹ 05/01/1985   Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi Khối 4, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Trung cấp QLĐĐ   Địa chính - Xây dựng UBND xã Đăk Rơ Nga  
3 Lê Đức Vượng 12/3/1990   Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội Khối 3, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Trung cấp QLĐĐ   Địa chính - Xây dựng UBND xã Đăk Rơ Nga  
4 Y Châm   03/8/1985 Đăk Dục - Ngọc Hồi - Kon Tum Đăk Dục - Ngọc Hồi - Kon Tum Triêng Cao đẳng QLĐĐ DTTS Địa chính - Xây dựng UBND xã Đăk Rơ Nga  
  Chức danh Văn phòng - Thống kê 4
1 Nguyễn Thế Đức 13/5/1992   Đức Tùng, Đức Thọ, Hà Tĩnh Khối 8, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Đại học QLNN   Văn phòng - Thống kê UBND xã Đăk Rơ Nga  
2 Hoàng Văn Giang 10/5/1993   Minh Lang, Hạ Lang,Cao Bằng Đăk Ngok, Đăk Hà, Kon Tum Nùng Đại học quản lý nhà nước (chuyên ngành QL công) DTTS Văn phòng - Thống Kê UBND xã Đăk Rơ Nga  
3 Nguyễn Thị Thu Trang   08/6/1991 Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Khối 8, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Đại học Hành chính học (chuyên ngành QL tổ chức và nhân sự)   Văn phòng - Thống kê UBND xã Đăk Rơ Nga  
4 Nguyễn Thùy Trang   20/8/1983 Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam Khối 3, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Đại học Hành chính học Con Thương binh Văn phòng - Thống kê UBND xã Đăk Rơ Nga  
IV UBND XÃ NGỌC TỤ  
  Chức danh Tư pháp - Hộ tịch 2
1 Y Giăng Mây   26/01/1988 Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum Đăk Tăng, Ngọc Tụ, Đăk Tô, Kon Tum Dẻ Cử nhân Luật kinh tế DTTS Tư Pháp - hộ tịch UBND xã Ngọc Tụ  
2 Võ Tấn Hùng 20/10/1980   Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kinh Cử nhân Luật Con Liệt sĩ Tư Pháp - hộ tịch UBND xã Ngọc Tụ  
V UBND XÃ ĐĂK TRĂM  
  Chức danh Địa chính - Xây dựng 2
1 Kim Thị Lan   06/7/1986 Bình Định, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Khối 6, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Cao đẳng Lâm Nghiệp   Địa chính - Xây dựng UBND xã Đăk Trăm  
2 Phạm Văn Khánh 10/01/1992   Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương Thôn 3, Tân Cảnh, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Cao đẳng Lâm sinh   Địa chính - Xây dựng UBND xã Đăk Trăm  
VI UBND XÃ DIÊN BÌNH  
  Chức danh Văn phòng - Thống kê 3
1 Nông Thị Hạnh   26/9/1987 Sơn La, Lai Châu Khối 2, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Thái Đại học Hành Chính học DTTS Văn phòng - Thống Kê UBND xã Diên Bình  
2 Nguyễn Cường       04/7/1981   Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Thôn 8, Diên Bình, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Cử nhân Luật Không chuyên trách 03 năm Văn phòng - Thống Kê UBND xã Diên Bình  
3 Lê Thị Thanh            06/02/1991 Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam Thôn 2, Diên Bình, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Cử nhân Hành Chính học   Văn phòng - Thống Kê UBND xã Diên Bình  
VII UBND XÃ VĂN LEM  
  Chức danh Tư pháp - Hộ tịch 5
1 Thái Thị Xuân   20/4/1993 Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh Khối 3, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Cao đẳng dịch vụ pháp lý    Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Văn Lem  
2 Y Hiền   14/02/1992 Văn Lem, Đăk Tô, Kon Tum Măng Rương, Văn Lem, Đăk Tô, Kon Tum Xê đăng Trung cấp hành chính pháp lý DTTS Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Văn Lem  
3 Giang Thị Miên   02/01/1984 Tiền Hải, Thái Bình Khối 3, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Cử nhân Luật kinh tế   Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Văn Lem  
4 Phạm Tiến Dũng    22/11/1984   Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa Khối 4, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Cử nhân Luật kinh tế   Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Văn Lem  
5 A Bột 30/01/1994   Đăk Rơ Nga, Đăk Tô, Kon Tum Đăk Rơ Nga, Đăk Tô, Kon Tum Xê đăng  Trung cấp Luật DTTS Tư pháp Hộ tịch UBND xã Văn Lem  
  Chức danh Văn phòng - Thống kê 1
1 Trần Thị Kim Chung   20/12/1990 Đan Phượng, Hà Nội Khối 6, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Trung cấp hành chính pháp lý (chuyên ngành hành chính - văn thư) Không chuyên trách 03 năm Văn phòng - Thống kê UBND xã Văn Lem  
VIII UBND XÃ TÂN CẢNH  
  Chức danh Địa chính - Xây dựng 7
1 Nguyễn Thị Trinh   04/9/1983 Đức Chánh, Mộ Đức, Quãng ngãi Khối 4, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Đại học QLĐĐ Con Thương binh Địa chính - Xây dựng UBND xã Tân Cảnh  
2 Lê Thành Lập 15/12/1984   An Bồi, Kiến Xương, Thái Bình Thôn 2, Tân Cảnh, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Trung cấp QLĐĐ   Địa chính - Xây dựng UBND xã Tân Cảnh  
3 Trương Thị Thảo Vân   16/8/1993 Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Đăk Trăm, Đăk Tô, Kon Tum Xê đăng Cao đẳng QLĐĐ DTTS Địa chính - Xây dựng UBND xã Tân Cảnh  
4 Nguyễn Tuấn Anh 20/9/1992   Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi Thôn 6, Kon Đào, Đăk Tô, Kon Tum Kinh Cao đẳng QLĐĐ   Địa chính - Xây dựng UBND xã Tân Cảnh  
5 Nguyễn Văn Sơn 06/02/1982   Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội Thôn 2, TT Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum Kinh Trung cấp QLĐĐ Con người nhiễm chất độc hóa học Địa chính - Xây dựng UBND xã Tân Cảnh  
6 Nguyễn Hồng Quân 07/7/1992   Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định Tổ 33, KV6, P Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định Kinh Cao đẳng QLĐĐ   Địa chính - Xây dựng UBND xã Tân Cảnh  
7 Đinh Ngọc Thiện 30/9/1994   Kỳ Sơn, Hòa Bình Khối 4, TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum Mường Cao đẳng QLĐĐ DTTS Địa chính - Xây dựng UBND xã Tân Cảnh  
  Tổng cộng                 32

 

Thông tin chi tiết về địa điểm phỏng vấn, tài liệu ôn tập dự kiến cuối tháng 12/2015, thí sinh theo dõi cụ thể trên Trang thông tin điện tử huyện Đăk Tô (http://huyendakto.kontum.gov.vn) và được niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện Đăk Tô, trụ sở UBND các xã (nơi thí sinh đăng ký tuyển dụng).

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đăk Tô năm 2015 thông báo để thí sinh biết, thực hiện./.