Tin trong huyện

Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức kỳ họp chuyên đề (lần thứ Hai) Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Sáng ngày 23/11/2020, tại Hội trường huyện Đăk Tô, Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (lần thứ Hai) Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét, quyết định thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn cảnh kỳ họp

Trong 01 buổi làm việc, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, thảo luận đối với 10 nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân huyện về tài chính, ngân sách, đầu tư, đất đai và công tác nhân sự, gồm điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020, phân bổ nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019 hỗ trợ ngân sách huyện, giao bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020, điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để thực hiện một số dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án đường Tôn Đức Thắng, đường Âu Cơ và đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, đồng thời bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện.

Sau 01 buổi làm việc, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thể hiện chính kiến, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, qua đó thông qua 09 Nghị quyết để các ngành thuộc huyện có cơ sở thực hiện, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện.

HẢI NAM - Văn phòng HĐND và UBND huyện


DANH SÁCH TIN BÀI