TIN TỨC SỰ KIỆN

Giới thiệu về HĐND huyện

Hội đồng nhân dân huyện gồm 30 đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở huyện bầu ra tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 22/5/2016. Đến thời điểm tháng 9/2018, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 còn 28 đại biểu do có 02 đại biểu chuyển công tác khác.

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:

- Ông: Đặng Hoàng Nam

- Ông: Bùi Tiến Lý

- Ông: Sa Phương

- Ông: Võ Bá Trung

- Ông: Châu Trọng Hóa

- Ông: A Quang

- Ông: Bùi Quang Minh

- Bà: Nông Thị Thiệp

- Bà: Nguyễn Thị Minh Thao

- Ông: A Tuân

- Bà: Ngô Thị Sâm

- Bà: Phạm Thị Hiền

- Bà: Nguyễn Thị Như Hà

- Ông: Lê Quang Thịnh

- Bà: Y Khảm

- Ông: Trần Ngọc Ẩn

- Bà: Nguyễn Thị Hòa

- Bà: Trịnh Thị Mai Phương

- Bà: Y Hải

- Ông: Nguyễn Chánh

- Ông: Lê Thành Thọ

- Ông: A Hiêu

- Ông: A Khiết

- Bà: Y Hveng

- Ông: Nguyễn Thành Chung

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô

- Ông: Bùi Tiến Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

3. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện:

a) Ban Kinh tế - Xã hội

- Ông: Châu Trọng Hóa - Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Minh Thao - Phó trưởng ban

b) Ban Pháp chế

- Ông: Võ Bá Trung - Phó trưởng ban

c) Ban Dân tộc

- Ông: A Quang - Trưởng ban

- Bà: Nông Thị Thiệp - Phó trưởng ban

 

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN ĐĂK TÔ


DANH SÁCH TIN BÀI