Hoạt động của các ngành

Đoàn thanh tra Bộ Quốc phòng kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Trong sáng ngày 22/8/2019, đoàn thanh tra Bộ Quốc phòng do đồng chí Thiếu tướng Vũ Thành Đức - Phó Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Tô để kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Sau khi có biên bản và kết luận thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đoàn thanh tra Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức quán triệt đến các cơ quan và cơ sở trực thuộc về những nội dung cần khắc phục; ban hành nhiều văn bản và lồng ghép vào các nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác quân sự quốc phòng tháng, năm nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện khắc phục toàn diện, đồng bộ các khuyết điểm, tồn tại đã được chỉ ra. Đơn vị đã rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện SSCĐ, kế hoạch động viên theo quy định hướng dẫn của trên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chỉ tiêu so với tổ chức, biên chế. Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực của lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các ngành chức năng của huyện và các cơ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi quản lý chặt chẽ diện tích đất quốc phòng được giao quản lý, không để tranh chấp, lấn chiếm.

Quang cảnh buổi làm việc

Qua kiểm tra thực tế, đoàn thanh tra của Bộ Quốc phòng kết luận Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Tô đã khắc phục hết những khuyết điểm được nêu trong biên bản và kết luận thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đoàn thanh tra Bộ Quốc phòng./.

HỒNG HẠNH


DANH SÁCH TIN BÀI