Hoạt động của các ngành

Đăk Tô thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ.
Trong sáng ngày 11/10/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đăk Tô tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Đăk Tô nhằm tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận chính trị.

Với việc thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Đăk Tô, Ban Thường vụ Huyện đoàn kỳ vọng sẽ góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát hình thành lý luận khoa học. Đặc biệt, Câu lạc bộ sẽ đóng vai trò tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên mạng xã hội, tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp.

Một số hình ảnh buổi lễ ra mắt

Tại thời điểm ra mắt, Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Đăk Tô gồm có 17 thành viên do đồng chí Nguyễn Công Nhật – Phó Bí thư Huyện đoàn làm Chủ nhiệm.

Mạnh Hùng


DANH SÁCH TIN BÀI