Tin trong huyện

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X trên địa bàn huyện Đăk Tô
Trong 5 ngày (từ ngày 09-13/11/2015), Đồng chí A Bốn Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Tô.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, sau khi nghe các vị đại biểu HĐND tỉnh thông báo cho cử tri về kết quả kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa X;  nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X; thông báo một số nội dung cần lấy ý kiến cử tri trước khi HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp; trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa X.  Hầu hết bà con cử tri tại các địa điểm tiếp xúc đều vui mừng vì các ý kiến kiến nghị đều được các ngành chức năng giải quyết và trả lời thỏa đáng, tuy nhiên còn 1 vài ý kiến bà con chưa đồng ý theo trả lời của Uỷ ban nhân dân tỉnh và đề nghị giải quyết dứt điểm như: Việc bồi lấp ruộng đất của dân, các công trình thủy lợi bị hư hỏng do làm đường tránh đèo Văng Rơi tại xã Văn Lem; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đo đạc chính quy và việc thu hồi diện tích đất sử dụng sai mục đích của Công ty TNHH MTV Innovgreen Kon Tum và Công ty Cổ phần thương mại Quốc tế và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn xã Tân cảnh.

Ngoài ra cử tri cũng mong muốn đại biểu HĐND tỉnh, quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống của người dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, để bà con giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Các ý kiến của bà con cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền đều được các cấp chính quyền và các vị đại biểu HĐND tỉnh  trả lời ngay tại buổi tiếp xúc. Đồng thời đồng chí Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh thay mặt Tổ đại biểu giải thích cho cử tri rõ hơn các chính sách, pháp luật của Nhà nước về chế độ đối với học sinh học tại các trường DTNT huyện, về mua BHYT tự nguyện theo hộ gia đình…;  chia sẻ  những khó khăn với cử tri và UBND các xã về việc tu sửa và làm mới Nhà rông, về việc thiếu đất sản xuất do tách hộ lập vườn…, ghi nhận những ý kiến còn lại, sẻ phản ánh với các ngành chức năng để trả lời cho bà con cử tri trong thời gian tới./.

Dương Thị Yên