Tin trong huyện

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở huyện Đăk Tô
Chỉ còn gần 02 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đăk Tô đang tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp.

Huyện Đăk Tô có khoảng 49.000 người, trên 31.000 cử tri; có 9 đơn vị bầu cử và có 62 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 60 khu vực tại các điểm, khu dân cư và 2 khu vực trong lực lượng vũ trang, mỗi khu vực bỏ phiếu là một tổ bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu được chọn chủ yếu là nhà rông văn hóa, nhà văn hóa thôn và các điểm trường học các thôn làng để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác bầu cử.

Đến thời điểm này, huyện Đăk Tô đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần hai để thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu là 57 đại biểu. Trong đó dân tộc là 24 đại biểu, chiếm 42,1%; nữ 25 đại biểu, chiếm 43,8%; dưới 40 tuổi 29 đại biểu, chiếm 50,8%; 14 đại biểu tái cử và 12 đại biểu là đại biểu ngoài Đảng.

Hội nghị Hiệp thương lần hai

Về công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và tuyên truyền đã được Ban Chỉ đạo bầu cử huyện chỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện. Đồng thời, ban Chỉ đạo, Thường trực HĐND huyện, UBBC huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các xã, thị trấn. Qua kiểm tra cơ bản các địa phương trong huyện đã triển khai nghiêm túc, thực hiện trình tự các bước theo đúng luật định và kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền còn được đổi mới về nội dung lẫn hình thức để người dân dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Đến nay toàn huyện đã lắp đặt 60 cụm pa nô, treo khẩu hiệu trên các trục đường chính trong huyện và khu vực đông dân cư nhằm giúp người dân hiểu về cuộc bầu cử, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ công dân.

Treo pano tuyên truyền cho ngày bầu cử

Ông Ngô Văn Liêm - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử huyện Đăk Tô cho biết: "Công tác bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân là nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như là của cả nước, do đó mặt trận huyện xác định nhiệm vụ này ngay từ đầu năm đã triển khai xây dựng kế hoạch cho công tác bầu cử theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đến giờ phút này trên địa bàn huyện Đăk Tô mặt trận huyện đã triển khai xong đến bước thứ ba tức là đã tổ chức hiệp thương xong lần thứ hai, từ đây đến ngày bầu cử thì thời gian còn không nhiều nhưng công việc còn rất nhiều do đó bám sát vào kế hoạch để triển khai cho đạt được nhiệm vụ đã đề ra".

Cũng như các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, xã Diên Bình đã thực hiện tốt các nội dung phần việc bước 1 của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi có kế hoạch hướng dẫn của Huyện ủy Đăk Tô, Đảng ủy xã đã triển khai, quán triệt và chỉ đạo tổ chức, ra Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử xã và thành lập các Tiểu ban bầu cử, các tổ bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện. Căn cứ vào thực tế của địa phương, Ủy ban bầu cử xã đã thành lập 7 đơn vị bầu cử, gồm có 7 khu vực bỏ phiếu tại các thôn trên địa bàn. Ông Nguyễn Đình Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Diên Bình, huyện Đăk Tô cho biết: "Công tác bầu cử của xã Diên Bình hiện nay đã được triển khai hiệp thương lần thứ nhất sau đó là giới thiệu người ứng cử của đơn vị các thôn, hiện nay các thôn cũng đã tổ chức xong và đang tiến hành làm hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách dự kiến những người ứng cử chính thức sẽ hoàn thành trước ngày 16/4/2021".

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, trong thời gian qua xã Diên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức như trực tiếp tổ chức cho cán bộ xuống thôn làng tuyên truyền tới nhân dân, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây, treo băng rôn, khẩu hiệu tại trung tâm xã và các thôn làng, Ngoài ra, các tổ chức hội đoàn thể xã Diên Bình đã tổ chức các buổi hội họp, kết hợp với công tác tuyên truyền đến cán bộ hội viên đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Là cử tri thôn 1, xã Diên Bình ông Nguyễn Công Huy bày tỏ: "Hiện nay đang tuyên truyền về bầu cử quốc hội và HĐND các cấp. Đối với bản thân tôi là một cử tri tôi rất phấn khởi khi sắp bầu ra một đại biểu quốc hội, HĐND nhiệm kỳ mới. Mong muốn rằng với sự tín nhiệm của cử tri tất cả đại biểu quốc hội cũng như đại biểu HĐND các cấp phát huy tốt vai trò chức năng của mình xứng đáng là người đại biểu của nhân dân".

Tuyên truyền bầu cử bằng hệ thống loa truyền thanh không dây

Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo cùng sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Đăk Tô sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.   

THANH HUYỀN và NGUYỆT HẰNG – Trung tâm VHTTDL&TT


DANH SÁCH TIN BÀI