Tin trong huyện

Bảo hiểm xã hội huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội Nông dân huyện Đăk Tô ký kết kế hoạch phối hợp.
Sáng ngày 21/5/2020, tại Hội trường trụ sở Bảo hiểm Xã hội huyện Đăk Tô, Bảo hiểm xã hội huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội Nông dân huyện Đăk Tô đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị ký kết có đồng chí Nguyễn Thị Thu - Phó trưởng Ban Tuyên giao Huyện ủy; Lãnh đạo các đơn vị tham gia lễ ký kết và 148 cán bộ Hội cơ sở là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng các Chi hội phụ nữ và nông dân trên địa bàn huyện.

Kế hoạch phối hợp trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến năm 2020 và những năm tiếp theo giữa Bảo hiểm Xã hội huyện với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân huyện nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên phạm vi toàn huyện đạt hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội Nông dân huyện Đăk Tô ký kết kế hoạch phối hợp.

Tại Hội nghị, Bảo hiểm Xã hội huyện cũng đã tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ Hội cơ sở, đây sẽ là đội ngũ tuyên truyền viên giúp hội viên phụ nữ, nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT và trách nhiệm, quyền lợi của người dân nói chung, của cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT để tự nguyện, tự giác, vận động hội viên phụ nữ, nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT./.

ÁI VÂN - Hội LHPN huyện


DANH SÁCH TIN BÀI