Tin trong huyện

Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt của Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 06 tháng đầu năm 2019, phương hướng 06 tháng cuối năm 2019
Ngày 14/6/2019, tại hội trường BHXH huyện Đăk Tô, BHXH huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (Đại lý thu) 06 tháng đầu năm 2019, phương hướng 06 tháng cuối năm 2019 với sự tham gia của Lãnh đạo BHXH huyện, chuyên viên huyện; Lãnh đạo UBND cùng nhân viên đại lý của các xã, thị trấn.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoà – Phó Giám đốc BHXH huyện đánh giá cao kết quả các Đại lý thu đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2019 như số người tham gia BHXH tự nguyện 131 người tăng 80 người so cùng kỳ với năm 2018; số người tham BHYT hộ gia đình đạt 6.116 người  tăng 391 người so với cùng kỳ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoà – Phó Giám đốc BHXH huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại Hội nghị, các nhân viên đại lý thu trao đổi với BHXH huyện những thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như các loại hình bảo hiểm thương mại tổ chức các buổi hội thảo chuyên nghiệp thu hút được người dân tham gia nhiều hơn, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT hiệu quả chưa cao, ý thức của người dân còn hạn chế, quyền lợi khi đi khám chữa bệnh BHYT còn bất cập... Bên cạnh đó cũng có nhiều thuận lợi như được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ chính quyền địa phương, phần lớn người dân cũng đa ý thức được trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hoà – Phó Giám đốc BHXH huyện đề nghị Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các nhân viên đại lý trong 06 tháng cuối năm 2019 tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của cấp uỷ chính quyền địa phương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đặc biệt là vận động người thân, quen trong gia đình để tạo sự lan toả trong xã hội. Trong thời gian tới BHXH huyện Đăk Tô tiép tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN nói chung trong đó có BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch BHXH tỉnh giao./.

Nguyễn Văn Tuấn - Bảo hiểm Xã hội huyện Đăk Tô


DANH SÁCH TIN BÀI