Tin trong huyện

Bảo hiểm Xã hội Đăk Tô tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế học sinh
Sáng ngày 01/8/2019, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh trong đợt bồi dưỡng chuyên đề hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện. Đây là hoạt động thường niên của cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện lồng ghép cùng với các nội dung của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Công chức Bảo hiểm Xã hội huyện phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trong khoảng thời 02 giờ đồng hồ, các đồng chí cán bộ, công chức Bảo hiểm Xã hội huyện đã tuyên truyền, phổ biến những điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế học sinh... và đã giải đáp các thắc mắc của cán bộ, giáo viên như: Cách tính lương hưu năm 2019, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh năm 2019, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế học sinh...

Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tham gia buổi tuyên truyền

Kết thúc nội dung phổ biến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội huyện và đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã nhấn mạnh chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chú trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội và đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, đồng thời phấn đấu trong năm học 2019-2020 các trường học trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế học sinh đạt 100%, xem đây một trong các tiêu chí đánh giá công tác thi đua của nhà trường, của giáo viên và việc chấp hành pháp luật của học sinh./.

Nguyễn Văn Tuấn - Bảo hiểm Xã hội huyện


DANH SÁCH TIN BÀI