Hoạt động của các ngành

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Tô xây dựng và triển khai Kế hoạch Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2020
Ngày 28/02/2020, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Tô đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-BTV về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2020

Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; thúc đẩy phong trào và khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ tham gia phong trào khởi nghiệp, góp phần đạt mục tiêu chung năm cuối giai đoạn I (2017-2020) của Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025". Thông qua các hoạt động triển khai Đề án, giúp cán bộ Hội các cấp nâng cao năng lực công tác, nhất là trong hỗ trợ hội viên, phụ nữ lựa chọn và xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh khả thi; kết nối, tạo cơ hội cho hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, quản lý, tìm kiếm thị trường, quảng bá và xây dựng thương hiệu, mẫu mã cho sản phẩm khởi nghiệp. Đồng thời, phát huy vai trò của các cấp Hội trong hỗ trợ tạo điều kiện cho những ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh có tính khả thi cao của phụ nữ được hiện thực hóa và phát triển. Qua đó, góp phần khuyến khích các tầng lớp phụ nữ tích cực sáng tạo khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, có việc làm ổn định, tăng thu nhập và phát triển kinh tế nhằm nâng cao vị thế, vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Một số nội dung chính trong Kế hoạch như sau:

1. Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế

- Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện và cơ sở nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 80% hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, trang Thông tin điện tử của huyện; trang thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh; trang Zalo, facebook của Hội LHPN huyện Đăk Tô xây dựng, đăng, phát các tin, bài tuyên truyền về các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của huyện, biểu dương các điển hình, các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công.

2. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh:

2.1. Khảo sát, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh

* Phối hợp với các cơ sở Hội: Diên Bình, Thị trấn, Tân Cảnh, Kon Đào khảo sát và hỗ trợ 05 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh/cơ sở Hội, cụ thể:

- Thị trấn Đăk Tô: Ý tưởng khởi sự kinh doanh của chị Trần Thị Thu Thảo với sản phẩm hoa đá, hoa giấy,.. làm bằng tay (Handmade) tại khối 5, Thị trấn Đăk Tô.

- Diên Bình: Ý tưởng sản xuất kinh doanh nông sản sạch của chị Võ Thị Minh tại thôn 1, xã Diên Bình (Trái cây, tiêu, cà phê).

- Tân Cảnh: Ý tưởng khởi sự kinh doanh của chị Thèn Thị Minh Yên với mô hình "Thu mua và chế biến măng rừng khô" tại thôn 2, xã Tân Cảnh; Ý tưởng khởi nghiệp của chị Sa Thị Thắm với mô hình "trồng và chế biến tinh dầu Sả" tại thôn 2 xã Tân Cảnh.

- Kon Đào: Ý tưởng khởi sự kinh doanh của chị Lê Thị Mai với mô hình "thu mua và chế biến măng rừng khô" tại thôn 2, xã Kon Đào.

2.2. Khảo sát các ý tưởng khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh tham gia Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Các cơ sở Hội thực hiện khảo sát, lựa chọn, bổ sung và hoàn thiện các ý tưởng khởi nghiệp/dự án khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh đảm bảo chỉ tiêu theo giao ước thi đua năm 2020 gửi về Hội LHPN huyện để tham gia Cuộc thi tại tỉnh.

- Hội LHPN huyện hướng dẫn Hội LHPN xã Diên Bình, Thị trấn, Tân Cảnh, Kon Đào hỗ trợ 05 ý tưởng khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh tham gia cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh cấp tỉnh năm 2020, gồm: Thu mua và chế biến măng rừng khô (Thèn Thị Minh Yên - Tân Cảnh); Trồng và chế biến tinh dầu Sả (Sa Thị Thắm - Tân Cảnh); Sản xuất Nấm sò tươi (Đặng Thị Ngọc Trang - Diên Bình); Kinh doanh sản phẩm Handmade (Trần Thị Thu Thảo - Thị trấn); Liên kết chăn nuôi và cung ứng Dúi thương phẩm, con giống (Lê Thị Mỹ Linh - Kon Đào).

2.3. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp

- Phối hợp tư vấn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm (thiết kế mẫu mã, lôgo nhãn hiệu, thủ tục đăng ký và chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm) của chị Sa Thị Thắm - Trồng và chế biến tinh dầu Sả tại thôn 2 xã Tân Cảnh.

- Tư vấn, hỗ trợ các tập thể, cá nhân phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH tỉnh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Liên Việt.

2.4. Hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế

- Nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể tại 04 "Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới" (mô hình "Tổ liên kết nuôi Heo sọc dưa" tại làng Kon Pring, xã Ngọc Tụ và làng Đăk Lung, xã Kon Đào; 02 mô hình Tổ liên kết chăn nuôi "Bò sinh sản", "Heo sọc dưa" tại 02 làng Đăk Ri Dốp xã Tân Cảnh và thôn 5 xã Diên Bình).

- Kết nối với doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu cho sản phẩm khổ qua rừng lấy đọt để sản xuất trà túi lọc.

3. Vận động nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp nữ: Xây dựng mới 01 gian hàng giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Để triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phân công cụ thể nhiệm vụ cho Hội và các cơ sở Hội, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện bám sát Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" của UBND huyện, Kế hoạch triển khai Đề án năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Kế hoạch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 gắn với Chương trình "Mỗi xã 1 sản phẩm" của UBND các cấp để triển khai các hoạt động có hiệu quả, trong đó thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại địa phương, cơ sở Hội, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất chính quyền, Hội cấp trên phối hợp, tháo gỡ… Đối với các cơ sở Hội, tổ chức và hướng dẫn các chi/tổ phụ nữ tuyên truyền sâu rộng đến 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; về vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế; lồng ghép giải ngân vốn vay tín dụng chính sách xây dựng các mô hình/dự án kinh tế hiệu quả phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và đặc điểm tình hình tại cơ sở; thường xuyên nắm bắt, đi cơ sở kiểm tra, hướng dẫn cách thức hoạt động của các mô hình; vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các mô hình hiện có; phát triển thêm nguồn vốn để tăng thêm con giống, mở rộng quy mô mô hình; nhân rộng mô hình hiệu quả ở các thôn còn lại…

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI