Tin trong huyện

Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Pô Kô
Ngày 22/10/2015, Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Bùi Tiến Lý - Trưởng ban làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại xã Pô Kô huyện Đăk Tô.

Với mục đích giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 102 tại Xã, qua đó để thấy được việc triển khai thực hiện của Xã có đúng, đủ, kịp thời và có bỏ sót đối tượng hay không, quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, vướng mắc gì... Tại Báo cáo triển khai Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã cho thấy, đến thời điểm này xã Pô Kô đã thực hiện khá tốt Quyết định 102, việc tiến hành rà soát, lập danh sách hộ nghèo được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng... đã thực hiện cấp phát hỗ trợ tiền mặt cho hộ nghèo, cấp phát muối, giống hạt các loại. 100% hộ nghèo trên địa bàn xã được hỗ trợ theo Quyết định. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy xã làm chưa tốt việc hướng dẫn người dân đăng ký theo nhu cầu, nên xảy ra tình trạng người dân đăng ký 1 mặt hàng trong nhiều năm.

Cũng tại buổi làm việc, xã Pô Kô đã nêu kiến nghị một số những khó khăn trong quá trình triển khai Quyết định số 102 của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn giám sát cũng đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã trong thời gian qua. Tuy nhiên, đoàn cũng đề nghị Xã cần đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Quyết định 102 để các chính sách hỗ trợ của Chính phủ được đến với đồng bào một cách kịp thời và hiệu quả./.

Nguyệt Hằng.