Tin trong huyện

Bàn giao quản lý di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô –Tân Cảnh
Trong chiều ngày 5/4/2021, tại trụ sở UBND huyện, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tiến hành bàn giao hồ sơ di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh cho UBND huyện Đăk Tô quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Bia di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh năm 1972 là một trong những thắng lợi chiến lược của quân và dân ta, tạo ra một cục diện mới trên chiến trường miền Nam, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút quân khỏi Việt Nam. Với ý nghĩa lịch sử to lớn ấy, ngày 22/12/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2499/QĐ-TTg xếp hạng Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt. Đây là di tích đầu tiên của tỉnh được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt. Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tiến hành bàn giao bản gốc các giấy tờ quan trọng như: Lý lịch di tích Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh; Biên bản khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh; Tập bản đồ di tích Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh; Bằng Xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh...

Sau khi tiếp nhận hồ sơ di tích, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan quản lí, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

NGUYỆT HẰNG - Trung tâm VHTTDL & TT huyện


DANH SÁCH TIN BÀI