Hoạt động của các ngành

Bàn giao công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
Thực hiện nội dung giao ước thi đua năm 2019, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng Kế hoạch số 106/KH-BTV, ngày 10/10/2019 về việc “Hỗ trợ làm nhà tiêu hợp vệ sinh cho hội viên phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số, gia đình có con em hiện đang tham gia nghĩa vụ quân sự”, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp hướng dẫn Hội Liên hiệp phụ nữ các xã: Kon Đào, Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga khảo sát, hỗ trợ lắp đặt công trình nhà vệ sinh thấm dội (theo chuẩn của tổ chức Ngân hàng Thế giới cung cấp) tại các thôn Đăk Manh 1, Đăk Dé thuộc xã Đăk Rơ Nga; thôn Đăk Lung – xã Kon Đào; thôn Kon Pring - xã Ngọc Tụ, đồng thời vận động các hộ đóng góp công đào hố, tận dụng các vật liệu có sẵn để hoàn thiện công trình.

Nhà tiêu hợp vệ sinh hoàn thiện của hộ Y Đrét – thôn Kon Pring, xã Ngọc Tụ

Ngày 25/11/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp kiểm tra tiến độ, chất lượng và bàn giao công trình cho các hộ gia đình. Theo đó, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 01 bể chứa phân bằng ống bi bê tông (02 bi), 01 nắp đậy, 01 bệ cầu và chi phí lắp đặt tổng trị giá 1.3 triệu đồng/công trình nhà tiêu/hộ và tổng số tiền hỗ trợ cho 30 hộ là 39 triệu đồng từ nguồn vận động quyên góp của cán bộ, hội viên phụ nữ và doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng tiêu chí môi trường trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình tại Đăk Rơ Nga

ÁI VÂN - HỘI LHPN HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI