Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Hộ tịch
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục cấp bản sao trích lục Hộ tịch. Lĩnh vực Hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
3 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
4 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Lĩnh vực Hộ tịch
5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch
6 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Lĩnh vực Hộ tịch
7 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
8 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
9 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. Lĩnh vực Hộ tịch
10 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
11 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
12 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
13 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
14 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
15 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
16 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
Hiển thị 16 kết quả
của 1

HÀNH CHÍNH CÔNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH