Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài tại các trường tiểu học và Trung học cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
2 Giải thể trường Trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
3 Sát nhập, chia tách trường Trung học cơ sở. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
4 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
5 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
6 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
7 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
8 Giải thể trường Tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
9 Sát nhập, chia tách trường Tiểu học Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
10 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
11 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
12 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
13 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
14 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
15 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
16 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
17 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
18 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
19 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
20 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 43 kết quả.
của 3

HÀNH CHÍNH CÔNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH