Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Xác nhận bảng kê lâm sản. Lĩnh vực Kiểm lâm
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
3 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
4 Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
5 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
6 Đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
7 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
8 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của/ Hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
9 Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
10 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
12 Giải thể tự nguyện Hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
14 Đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
15 Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
16 Đăng ký khi Hợp tác xã tách Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
17 Đăng ký khi Hợp tác xã chia Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
19 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
20 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
Hiển thị 1 - 20 of 261 kết quả.
của 14

HÀNH CHÍNH CÔNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH