Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
2 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
3 Đăng ký kết hôn THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
4 Phục hồi danh dự Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
5 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
6 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch
7 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
8 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. Lĩnh vực Hộ tịch
9 Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh cấp huyện Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình
11 Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
12 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
13 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
14 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
15 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
16 Thông báo chấm dứt hoạt động tổ hợp tác THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
17 Thông báo thay đổi tổ hợp tác THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
18 Thông báo thành lập tổ hợp tác THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
19 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
20 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Hiển thị 1 - 20 of 402 kết quả.
của 21

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

HÀNH CHÍNH CÔNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH