banner
Thứ 4, ngày 18 tháng 5 năm 2022
Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
17-4-2022
Thực hiện Công văn số 973/UBND-NC, ngày 07 tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.
Theo đề nghị của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại Công văn số 273/VNMAC-KHĐP ngày 29 tháng 3 năm 2022 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” (kèm theo Thể lệ cuộc thi và bộ câu hỏi, đáp án cuộc thi); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, Đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân biết, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn nhằm hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.
2. Tổ chức quán triệt và triển khai vận động đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN
Số lượt xem:33
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
155845 Tổng số người truy cập: 245 Số người online:
TNC Phát triển: