CÔNG DÂN

THÔNG BÁO

Triển khai Cuộc thi trực tuyến: "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
Thông báo | 13-09-2021
Thực hiện Công văn số 3168/UBND-NC, ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khiển khai Cuộc thi trực tuyến: "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam".
Mức độ nguy cơ và thực hiện biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đăk Tô
Thông báo | 06-09-2021
Thực hiện Công văn số 737/UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện về việc thông báo mức độ nguy cơ và thực hiện biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đăk Tô.
Kết luận Thanh tra của Thanh tra huyện
Thông báo | 27-08-2021
Thực hiện Kết luận số 01/KL-TTr, ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Thanh tra huyện về việc Kết luận Thanh tra việc thực hiện nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Tô trong hai năm 2019 và 2020
13 hành vi vi phạm phòng, chống Covid-19 và mức phạt
Thông báo | 27-08-2021
Sau đây là những hành vi vi phạm phòng, chống Covid-19 và mức phạt:
Công an huyện Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Thông báo | 17-08-2021
Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Công an huyện thông báo đến công dân có nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân các nội dung cụ thể như sau:
Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Thông báo | 26-07-2021
Thực hiện Công văn số 1287/STTTT-TTBCXB, ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Rum về việc phổ biến, thông tin, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Đăng kí nhu cầu sử dụng đất để phục vụ công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Tô
Thông báo | 23-07-2021
Thực hiện Thông báo số 127/TB-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Đăk Tô về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để phục vụ công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Tô.
Các kết luận thanh tra của Thanh tra huyện đã ban hành trong năm 2020
Thông báo | 23-07-2021
Thực hiện các Quyết định của Chánh Thanh tra huyện Đăk Tô, UBND huyện đăng các Kết luận của Thanh tra huyện để các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.
Triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2021
Thông báo | 21-07-2021
Thực hiện Công văn số 1828/SKHĐT-XTĐT, ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc tuyên truyền về triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2021
Lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
Thông báo | 21-07-2021
Thực hiện Công văn số 1759/SNV-HCTH, ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích với các đơn vị liên quan xây dựng 02 video tuyên truyền về...
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
Thông báo | 25-05-2021
Thực hiện Hợp đồng đấu giá tài sản giữa huyện Đăk Tô với Công ty đấu giá hợp danh Đăk Mê Tây Nguyên, Công ty đấu giá hợp danh Đăk Mê Tây Nguyê thông báo bán đấu giá các thửa đất trên địa bàn thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, cụ thể như sau:
Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đăk Tô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 -2026 tại 09 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Đăk Tô
Thông báo | 14-05-2021
Ngày 20/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện Đăk Tô ban hành Nghị quyết số 18/NQ-UBBC về việc công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đăk Tô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 09 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện.
Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Kon Tum
Thông báo | 13-05-2021
Căn cứ Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; thực hiện Công văn số 23/CV-UBBC ngày...
Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026
Thông báo | 13-05-2021
Ngày 27/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 13 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.
Thông báo thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thông báo | 25-02-2021
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG, ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản...
Khẩn trương khai báo y tế đối với những người có liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh.
Tin trong huyện | 09-02-2021
Nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đề nghị:
Cập nhật danh sách các địa điểm phải cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 - Đến ngày 05/02/2021
Tin trong huyện | 05-02-2021
07 giờ 30 phút ngày 05/02/2020, Sở Y tế tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 504/SYT-NVYD về việc cập nhật cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, đối tượng cách ly y tế và các địa phương, địa điểm phải thực hiện cách ly như sau:
Thông báo Danh sách những người không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện
Thông báo | 02-02-2021
Ngày 01/02/2021, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về Danh sách những người không đủ điều kiện dự tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Tô năm 2020.
Khẩn trương khai báo y tế đối với những người có liên quan đến các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng và Thành phố Hà Nội.
Tin trong huyện | 29-01-2021
Nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời dịch COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum có đến/ở/về từ các địa phương có ca COVID-19 cộng...
Công an huyện Đăk Tô cấp phát tờ rơi tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Tin trong huyện | 12-01-2021
Ngày 08/01/2021, Công an huyện Đăk Tô tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, hướng dẫn Nhân dân cách nhận biết các loại pháo hoa được sử dụng, không được sử...