CÔNG DÂN

THÔNG BÁO

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2019
Thông báo | 25-09-2019
Ngày 24/9/2019, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24 - 4 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Thông báo | 08-08-2019
Ngày 08/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24 - 4 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố
Thông báo | 30-07-2019
Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện,...
Tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Thông báo | 30-07-2019
Ngày 17 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 359 thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để thực hiện các mục tiêu đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng...
Công bố thủ tục hành chính ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thông báo | 03-07-2019
Ngày 28/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ký ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp...
Kết quả điểm xét tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2016-2017
Tin trong huyện | 20-04-2017
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2016-2017
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2016-2017
Tin trong huyện | 27-12-2016
Ngày 23/12/2016, UBND huyện Đăk Tô ban hành Thông báo số 81/TB-UBND về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô năm học 2016-2017.