GIỚI THIỆU

THỊ TRẤN ĐĂK TÔ

1. Đặc điểm, tình hình:

Thị trấn Đăk Tô là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện Đăk Tô. Địa bàn thị trấn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế của huyện Đăk Tô trong giai đoạn hiện nay, thị trấn có diện tích 3.994 ha, nằm gần giữa trung tâm huyện Đăk Tô, có địa giới hành chính phía Tây giáp xã Tân Cảnh và xã Pô Kô, phía Nam giáp xã Diên Bình, phía Đông giáp huyện Đăk Hà, phía Bắc giáp xã Kon Đào. 

Đến tháng 9/2019, sau khi sáp nhập các thôn và khối phố theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thị trấn Đăk Tô còn lại 02 thôn và 09 khối phố, với tổng dân số khoảng 14.600 người.

Thị trấn Đăk Tô có đường Hồ Chí Minh đi qua, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa - xã hội cho địa phương. Trên địa bàn thị trấn có hơn 1.100 doanh nghiệp và cơ sở, hộ kinh doanh, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong huyện.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Chính quyền địa phương ở thị trấn Đăk Tô hiện nay được thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Có nhiệm vụ tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn thị trấn; Quyết định những vấn đề của thị trấn trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền; Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở thị trấn; Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị trấn.

3. Danh sách lãnh đạo của Chính quyền thị trấn Đăk Tô:

- Ông: Nguyễn Văn Thiện - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Tô.

- Ông: Phạm Ngọc Thuận - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn Đăk Tô.

- Ông: A Pái - Phó Bí thư Đảng uỷ thị trấn Đăk Tô.

- Ông: Lê Quang Chiến - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Đăk Tô.

- Bà; Trần Hương Viên - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Tô.

- Ông: Nguyễn Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Tô./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN ĐĂK TÔ