Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).
Thực hiện Kế hoạch số 724/KH-UBND, ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017),

UBND huyện Đăk Tô đã xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Để nội dung Kế hoạch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, Ủy ban nhân dân huyện gửi đến các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân huyện, dự thảo nội dung Kế hoạch. Kính đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Kế hoạch hoặc bằng văn bản và gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) trước ngày 05/5/2017.

(Bấm vào đây để tải về).