Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu phiên họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2019
Thực hiện Thông báo số 47/TB-UBND, ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về nội dung, thời gian, phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 1 năm 2019,

UBND huyện đăng tài liệu phiên họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2019 để các đồng chí tham dự tải về, nghiên cứu trước (Bấm vào đây để tải về).