Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 năm 2017
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017.

UBND huyện đăng tài liệu cuộc họp để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp (Bấm vào đây để tải về).