Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 2 năm 2017
UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017

Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 2 năm 2017 (bấm vào đây để tải về).